Domki na Wyskówkach

§ 1.


 1. Domek wynajmowany jest na doby.

 2. Doba trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00 dnia następnego.

 3. Opłata za pobyt pobierana jest od Gości w dniu przyjazdu do obiektu (z góry) za cały pobyt.§ 2.


 1. Gość Domków Skorusowa Chata, Smrekowa Chata i pokoi nie może przekazać ich innym osobom.

 2. Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać gościnnie do godziny 22.00.

 3. Przebywanie osoby niezameldowanej w obiekcie po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gości (najmującego domek) na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej według cen obowiązujących w cenniku za dobę w okresie rezerwacji.§ 3.


 1. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek na poczet pobytu przepada w całości. Istnieje możliwość wykorzystania zadatku w innym terminie, jeżeli anulacja rezerwacji nastąpi na minimum 14 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.

 2. Nie dojazd oraz brak kontaktu ze strony Gościa w dniu planowanego przyjazdu (rezerwacji) powoduje jego anulację, bez możliwości zwrotu zadatku.

 3. W przypadku skrócenia pobytu objętego rezerwacją należność za niewykorzystane dni (pobyt) nie podlega zwrotowi.§ 4.


 1. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do naszych domków i pokoi regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Nie bierzemy odpowiedzialności za rzeczy wartościowe wniesione i pozostawione w domku . Za wszystkie osobiste rzeczy i przedmioty znajdujące się w domku odpowiedzialność ponoszą osoby wynajmujące domek .

 2. Miejsca postojowe dla samochodów są bezpłatne i niestrzeżone. Obiekt jest monitorowany. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa wskutek wandalizmu oraz szkody spowodowane sytuacjami losowymi w tym pogodowymi m.in.: grad, śnieżyce, deszcze, wiatr w tym wiatr halny itp.§ 5.


 1. Przekazanie i odbiór domków i pokoi następuje w obecności właściciela wraz z przekazaniem klucza. Po zakończeniu domki i pokoje podlegają sprawdzeniu przez właścicieli w obecności Gościa, celem wykluczenia ewentualnych szkód. W dniu zakończenia pobytu następuje także oddanie klucza.

 2. Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych obiektu powstałych z jego winy lub winy odwiedzającego go gościa. Podstawą rekompensaty za powstałe zniszczenia lub uszkodzenia (straty) stanowi odrębny cennik do wglądu u właścicieli.

 3. Sprzątanie domku (pokoi) odbywa się po zakończeniu pobytu (rezerwacji) lub na specjalne życzenie Gościa wówczas za dodatkową opłatą podaną przez właścicieli.§ 6.


 1. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego.

 2. Prosimy dbać o wyposażenie obiektu, czystość oraz segregację śmieci tj.: plastik, papier, szkło, metal. W trosce o ochronę środowiska uprzejmie prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą oraz energią elektryczną.

 3. Dla Państwa bezpieczeństwa wychodząc z Obiektu należy sprawdzić, czy urządzenia elektryczne zostały wyłączone, światła zgaszone, woda, okna, drzwi zamknięte.

 4. Zabrania się: - chodzenia w butach narciarskich oraz wnoszenia nart do pokoi. W całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu . Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania grzałek, żelazek elektrycznych, świec i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia obiektu.